Blästring

Vid all lackering krävs det någon form av förbehandling i form av rengöring eller slipning för att inte riskera bristfällig vidhäftning och för att förebygga korrosion. Utan en korrekt förbehandling av de material som ska lackeras så uppstår ofta problem efter lackeringen.

Ett sätt att förbehandla föremål är genom blästring. Blästring innebär att en stark ström blåser partiklar mot en yta som då renas eller slipas, vilket som nu är tänkt för produkten. Detta är för att rost, lösa glödskal, gammal färg eller andra föroreningar som lämnats kvar försämrar slutresultatet märkbart. Med blästring som förbehandling förankras färgen på föremålet som lackeras. Vi förbehandlar gods i en separat blästerhall genom sandblästring med miljögodkänd blästersand. Allt för att få ett så bra slutresultat som möjligt.